Zonenergie 3.0

Vraag direct uw offerte aan!

Profiteer nu van de voordelen van zonne-energie en wordt onafhankelijk van de... >>

Complete set van 8 panelen!

Profiteer nu van ons scherp geprijsde complete systeem van 1920 watt. >>

Voordelen van zonne-energie

Bedrijven kunnen investeren in zonnepanelen met een zeer gunstig rendement.... >>

Stappenplan van idee tot financiering!

Zonenergie 3.0 neemt alle stappen uit handen. Wij kunnen doormiddel van jaren... >>

Subsidies

Bedrijven die zonnepanelen willen aanschaffen zonder subsidie kunnen hun systeem toch snel terugverdienen, dankzij verschillende fiscale aftrekmogelijkheden.

 

Energieinvesteringsafrek (EIA)

Zonnepanelen komen voor op de Energielijst 2012 van Agentschap NL. De EIA maakt het mogelijk om naast de normale afschrijving van het zonnestroomsysteem  41,5% (2012) extra af te trekken van de fiscale winst. Niet alleen de zonnepanelen zelf, maar ook de montagesystemen, omvormers, de montage en de aansluiting op het stroomnet, en alle andere voorzieningen voor de overgang naar duurzame energieopwekking met zonne-energie komen voor fiscale aftrek in aanmerking.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Naast de EIA, en de WIA kunt u ook in aanmerking komen voor de KIA . Voorwaarde is dat u een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 moet investeren in zonnepanelen voor uw onderneming. Hoe hoog de investeringsaftrek is, hangt af van uw totale investeringen in een jaar.

Meer dan

tot

KIA-bedrag

€                                     -

€ 2.200

n.v.t.

€ 2.200

€ 54.000

28% van het investeringsbedrag

€ 54.000

€ 100.000

€ 15.120

€ 100.000

€ 300.000

€ 15.120 verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de €100.000 te boven gaat.

MIA en Vamil

Zonnepanelen komen niet voor op de Milieulijst 2012 van Agentschap NL. Dat betekent niet dat een investering in zonnepanelen niet aftrekbaar is onder de Milieuinvesteringsafrek en de Regeling Variabele Aftrek Milieuinvesteringen. Indien zonnepanelen deel uit maken van een investering in duurzame bedrijfsmiddelen zoals nieuwe duurzame stallen (voor onder andere pluimvee, rundvee, varkens enz. of duurzame kassen) dan is de investering in zonnepanelen wel aftrekbaar onder MIA en kan er willekeurig op worden afgeschreven. Indien de zonnepanelen worden ondergebracht in de MIA en VAMIL kan geen gebruik meer worden gemaakt van de Energieinvesteringsaftrek.


Salderen en terugleververgoeding

Wanneer u uw eigen stroom gaat opwekken met zonnepanelen, dan zijn er dagen dat u meer stroom opwekt dan u op dat moment nodig heeft. Deze stroom wordt (bij netgekoppelde systemen) terug gevoed op het elektriciteitsnet. U kunt de opgewekte stroom aftrekken van uw eigen verbruik. Dit wordt salderen genoemd.

Wettelijk is bepaald dat uw leverancier over datgene wat u meer teruglevert dan uw eigen verbruik een redelijke terugleververgoeding moet betalen. Beleidsregel Redelijke Terugleververgoedingen

Salderen is in uw voordeel omdat de stroom die u inkoopt duurder is (±24 cent) dan de terugleververgoeding (8 tot 9 cent). Voor de teruggeleverde stroom ontvangt u dus dezelfde prijs (inclusief energiebelasting, BTW en transportkosten) als u normaal zou betalen bij inkoop. Om te kunnen salderen moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • Uw elektriciteitsmeter moet in staat zijn om teruggeleverde energie te registreren (zogenaamde teruglevermeter, dit is een andere meter dan de bruto-productiemeter die u nodig heeft wanneer u SDE-subsidie heeft).
  • Er mag tot een maximum van 5.000 kWh zonne-energie gesaldeerd worden. Als u een ouderwetse draaistroommeter heeft kunt u onbeperkt salderen.
  • Het te salderen volume zonne-energie is maximaal gelijk aan het elektriciteitsverbruik over dezelfde periode (sommige leveranciers vergoeden zo-ie-zo toe maximaal 5000kwh (na aftrek van eigen verbruik).
  • Saldering is alleen mogelijk voor kleinverbruikers (aansluitwaarde maximaal 3 x 80 A).

Wat is de beste plaats voor een zonnepaneel?

De opbrengst van een zonnepaneel is niet alleen afhankelijk van de grootte van de installatie. Ook de hellingshoek van het dak en de ligging van het dak ten opzichte van de zon zijn bepalend. Als de hellingshoek tussen de twintig en zestig graden ligt en de collector op het zuiden is gericht, is de opbrengst optimaal. Andere hellingshoeken en orientaties leiden tot opbrengstverliezen.
 Daarnaast moet het dakvlak vrij zijn van schaduw (denk aan bomen, schoorstenen, dakkapellen, etc). Schaduwwerking beinvloedt de opbrengst van het gehele systeem negatief. Wij kunnen u informeren over de beste opstelling.


Is een zonnepaneel altijd gekoppeld aan het electriciteitsnet?

Er is een stand-alone variant en een netgekoppelde variant. Het stand-alone systeem slaat overtollige energie op in een accu. Deze variant is geschikt voor plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of een aansluiting te duur is. Het netgekoppelde systeem is aangesloten op het elektriciteitsnet en sluist de energie die u niet gebruikt terug naar het energiebedrijf. Wat u opneemt en teruglevert aan het elektriciteitsnet, wordt door uw energiebedrijf verrekend.


Moet ik mijn zonnepanelen apart verzekeren?

Dit verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Sommige verzekeraars beschouwen zonnepanelen als onderdeel van uw huis. Voor andere verzekeraars zijn het losse voorwerpen die apart verzekerd moeten worden. Wij kunnen u adviseren over de beste oplossing.


Heeft zonne-energie in Nederland wel zin?

Ook als het bewolkt is, werkt een zonne-cel. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest van de stralen verspreiden zich. Een zonnepaneel werkt dus ook bij bewolkt weer. De opbrengst is wel het hoogst bij helder weer. In zuid Frankrijk, waar veel minder bewolking is, levert de zon 1,5 keer zoveel energie dan in Nederland. In Nederland straalt gemiddeld ongeveer 1000 kWh per vierkante meter in. Dat is prima om te zetten in stroom.

 


Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

Over het algemeen niet. U kunt de vergunningscheck online uitvoeren. 
 Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en "beschermd stadsgezicht" is wel een bouwvergunning nodig.


Moet ik zonnepanelen regelmatig schoonmaken?

Dat valt mee. Zonnepanelen staan schuin op het dak en worden daardoor niet zo vuil. Vuiligheid spoelt er wel af door de regen. 
Mocht er sneeuw liggen, dan dient u dat ook te verwijderen om het zonlicht om te kunnen zetten in energie. Doormiddel van onze monitoring systemen kunt u precies zien of uw systeem optimaal functioneert.